Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 11-8-2021 έως 10-8-2024 
Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Πιτταδάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Καρανικόλας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, από 24-5-2021

 

Τακτικά Μέλη:

1. Βασιλική Σκλήρη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών,

2. Ελευθέριος Σκιαδάς, Αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων,

3. Βασιλική Κεραμίδα, Θεολόγος, εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, από 24-11-2022

4. Εχάμπ (Ehab) Ελ Σαγιέντ (El Sayed), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

5. Χαλίντ (Khalid) Μπάντρ (Badr), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

6. Μοχάμαντ (Mohammad) Ασλάμ (Aslam), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

7. Ασίρ Χαιντέρ (Ashir Haider) Σαγιέντ (Syed), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Ελένη Κόλλια, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

2. Σοφία Καραγιάννη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών,

3. Ευάγγελος Γαβριελάτος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων,

4. Βασίλειος Κορομάντζος, Αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων,

5. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγο, από 24-11-2022

6. Μουσταφά Σέτα (Moustafa Sheta), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

7. Ελσαγιέντ (Elsayed) Ρεφαγί (Refaey) Ελσαγιέντ (Elsayed), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

8. Γκουλάμ (Ghulam) Μουρταζά (Murtaza), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

9. Αττίκ (Attiq) Ουρ Ρέχμαν (Ur Rehman), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

 

Διατελέσαντα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

Στέφανος Βαζάκας, από 11-8-2021 έως 23-11-2022

 

Διατελέσαντα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

Γιαννούλα Κουρεμάδα, από 11-8-2021 έως 23-11-2022