Διοικητικά Συμβούλια Προηγουμένων Περιόδων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 31-8-2020 έως 10-8-2021

 

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Πιτταδάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Καρανικόλας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, από 24-5-2021

 

Τακτικά Μέλη:

1. Κωνσταντίνος Κλωνής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών,

2. Ελευθέριος Σκιαδάς, Αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, από 29-11-2019,

3. Στέφανος Βαζάκας, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγο,

4. Εχάμπ (Ehab) Ελ Σαγιέντ (El Sayed), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

5. Γκουλάμ (Ghulam) Μουρταζά (Murtaza) ), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Πιπίνα Τριανταφυλλοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. Βασιλική Σκλήρη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών,

3. Ευάγγελος Γαβριελάτος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων,

4. Βασίλειος Κορομάντζος, Αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, από 29-11-2019

5. Γιαννούλα Κουρεμάδα, Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγο,

6. Χαλίντ (Khalid) Μπάντρ (Badr), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

7. Ασίρ Χαιντέρ (Ashir Haider) Σαγιέντ (Syed), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική.

 

Διατελέσας Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου:

Ιωάννης Βακουντούζης, από 31-8-2022 έως 23-5-2021

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 21-8-2017 έως 21-8-2020

 

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Πιτταδάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Αντιπρόεδρος:

Σταματίνα Μουρελάτου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

 

Τακτικά Μέλη:

1. Ιωάννης Βακουντούζης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων

2. Ελευθέριος Σκιαδάς, Αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, από 29-11-2019

3. Στέφανος Βαζάκας, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγο

4. Εχάμπ (Ehab) Ελ Σαγιέντ (El Sayed), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

5. Γκουλάμ (Ghulam) Μουρταζά (Murtaza) ), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Πιπίνα Τριανταφυλλοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. Κωνσταντίνος Κλωνής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών, από 12-3-2020

3. Ελένη Χαλβατζά, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων,

4. Βασίλειος Κορομάντζος, Αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, από 29-11-2019

5. Γιαννούλα Κουρεμάδα, Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγο,

6. Χαλίντ (Khalid) Μπάντρ (Badr), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

7. Ασίρ Χαιντέρ (Ashir Haider) Σαγιέντ (Syed), εκπρόσωπος των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική.

 

Διατελέσαντα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

Κανέλλα (Νέλλη) Παπαχελά, από 21-8-2017 έως 29-11-2019

 

Διατελέσαντα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

1. Μαρία Νιφόρου του Ιωάννη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών από 21-8-2017 έως 13-9-2017

2. Αντώνιος Στρίκης, από 13-9-2017 έως 11-3-2020

3. Ελευθέριος Παπαγιαννάκης, από 21-8-2017 έως 29-11-2019